torsdag 31 maj 2012

Anförande i kommunfullmäktige mot höjning av busstaxan 31 maj 2012

Ordförande, fullmäktige, lundabor

För inte länge sedan stod vi i den här salen och hade nästan samma diskussion som vi har nu. Alliansen ville höja taxorna för stadstrafiken och färdtjänsten i Lund. Vi i Miljöpartiet fick igenom ett villkor som skulle ge Lundaborna valuta för den höjda busstaxan i form av kvalitets- och kapacitetshöjande åtgärder. Taxehöjningen i färdtjänsten ansåg vi dock helt felaktig och ställde oss ej bakom. Så står vi här igen och vad har hänt? Alliansens budget går inte ihop. Tekniska förvaltningen får endast 70% av vad motsvarande kommuner ger sina motsvarande förvaltningar och 70% av verksamheten är uppbunden i avtal som måste få sina indexuppräkningar. Vad händer? Jo som vi alla vet lägger de borgerliga partierna ett sparbeting på nämnderna och det går ut över lundaborna och klimatet.

Klimatmålen vi satt upp i Lund är någorlunda ambitiösa men framför allt helt nödvändiga för vår gemensamma framtid. Vill vi uppnå dem behöver vi få fler att åka kollektivt, cykla och gå. Ett säkert sätt att få folk att inte ta bussen är att höja taxorna, höja taxorna igen, utlova förbättringar, inte hålla vad en lovat och sen höja taxorna igen. Ibland undrar jag om de borgerliga politikerna struntar i Lundabornas behov och önskemål, inte förstår allvaret i klimatfrågan eller helt enkelt tycker att det ska vara dyrt OCH obekvämt att åka buss.

Det som är riktigt intressant är att alliansen idag kommer att sätta ett tak på parkeringskostnader men utan betänklighet höjer priserna i kollektivtrafiken. Bilister utgör ett betydligt större hot mot att kommunen ska nå sina klimatmål och bör betala för detta. Istället premieras de medan den som väljer att klimatsmart ta bussen till jobbet straffas.

Att fortsätta att höja busstaxorna för att stoppa pengarna i det till synes svarta hål som alliansens ekonomiska politik för Lund verkar utgöra är inte hållbart. Att utlova förbättringar inom kvalitet och kapacitet i samband med en taxehöjning var helt igenom försvarbart då kunden fick något tillbaka för den prishöjning som skedde. Att inte hålla detta löfte är illa nog men att på det dessutom göra ytterligare en taxehöjning är helt oacceptabelt.

Jag yrkar således i enlighet med det rödgröna yrkandet i kommunstyrelsen dvs att bibehålla taxan för Lunds stadsbussar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar