torsdag 16 juni 2011

Nej till taxehöjningar i färdtjänsten!

Fru ordförande, ledamöter, lundabor!

Som säkert de flesta är medvetna om är färdtjänsten i Lund en av de mest debatterade frågorna i Lund. Och det med rätta. Det är viktigt att färdtjänsten fungerar och finns till för de som har behov av den. De flesta har också någon släkting, vän eller bekant som behöver färdtjänst, unga som gamla.

Men färdtjänsten har på sista tiden av en rad skäl inte fungerat såsom den ska, brukarna, det som på marknadsspråk kallas kunder, är inte nöjda. Missnöjdheten kommer inte ur någon gnällighet utan av att en tjänst man är beroende av, blivit lovad och dessutom betalar för är undermålig. De flesta affärsverksamheter hade i det fallet bett om ursäkt, lovat bot och bättring och kanske till och med sänkt priset. Lovat bot och bättring har ju Alliansen gjort men de vill också fatta det anmärkningsvärda beslutet att höja taxan på denna, för så många, nödvändiga tjänst. Jag kan inte första varför allianspolitikerna väljer att göra den här prishöjningen, för mig blir det som ett dåligt skämt. Varför vänder ni de lundabor som är i behov av färdtjänsten ryggen?

Att höja taxorna i kollektivtrafiken handlar om att förbättra service och turtäthet för en grupp människor som har flera val att göra när de ska från punkt a till punkt b. Att höja taxan i färdtjänsten däremot är som att säga till en grupp människor med mycket begränsade valmöjligheter att det är deras fel att den utlovade servicen inte fungerar .

Nä nu får det vara nog – ta ert ansvar alliansen och behåll färdtjänsten i kommunal regi, förbättra kvaliteten till en acceptabel eller ännu hellre riktigt bra nivå och höj för allt i världen inte taxan!

Avslag till kommunstyrelsens förslag till taxehöjningar i färdtjänsten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar