torsdag 16 juni 2011

Anförande 1 i budgetdebatten om tekniska nämnden 2012

Fru ordförande, ledamöter, lundabor

Jag vill börja med att yrka bifall till Miljöpartiets reviderade förslag till budget för tekniska nämnden Lund 2012.

Som kommunstyrelsen faktiskt verkar ha förstått står världen, Lunds kommun och tekniska nämnden, där jag sitter, inför en rad utmaningar. Dock verkar vi ha något annorlunda angreppssätt för att ta oss an dessa. Så långt är allt som sig bör. Vad som bekymrar mig är att Alliansen bara ägnar sig åt det som många anser vara det som politiker endast ägnar sig åt; fina ord, floskler och vackra formuleringar.

Utsläppen från trafiksektorn slog rekord under 2010 och utvecklingen går åt fel håll på detta område. Det är ingen hemlighet att klimatfrågan ligger mig och Miljöpartiet varmt om hjärtat. Enligt utsago i de dokument som Alliansen lagt fram och de anföranden som gjorts idag säger de sig också prioritera den. Vi i Miljöpartiet har dock, till skillnad från Alliansen, en rad åtgärder som inte bara minskar våra klimatutsläpp och därmed är ett steg i rätt riktning utan också gör vardagen lite lättare för de flesta lundabor.

Låt oss gå igenom ett par exempel på era floskler: det står tydligt på sidorna 11 och 18 i det visionsmaterial som finns i Alliansens budget att klimatet är en mycket viktig fråga och att - jag citerar- ”vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning med energi och resurser” samt det är ”viktigt med fortsatt anpassning och arbete för att minska utsläppen”. So far so good. Vad gör Alliansen? Jo man lägger pliktskyldigast 1,5 miljoner på kvalitetsförstärkning i Lunds kollektivtrafik. Ja vad bra kan man ju tycka, men räcker det? Motorfordonstrafiken liksom koldioxidutsläppen per invånare ökade förra året. Kollektivtrafiken behöver mer än så, precis som vi poängterat gång efter annan. De intäkter som kommer från den taxehöjning vi beslutade om sist ska inte gå till att bibehålla en redan ganska dålig kollektivtrafik – den ska användas till att göra den bättre!

Vad gör då Miljöpartiet? Jo vi satsar totalt 5,5 miljoner nästa år på snabbare och bättre busstrafik. Dessutom satsar vi på Lundalänkens nästa steg till Linero och 2 miljoner på underhåll av cykelvägar. Vi vill på allvar bryta bilberoendet och vill dessutom se till att det blir en ordentlig utredning om fyrspår till Högevall och en station på Klostergården.

Till skillnad från Alliansen står vi för de fina ord och vackra formuleringar som vi kommer på. Politik är förvisso att vilja men också att våga. Vi satsar på framtiden, på våra medborgare och på hållbara transportsystem. Vad gör Alliansen? Jo försöker hålla näsan över vattenytan.

Ta t.ex. de här motorvägssatsningarna och trafikplatserna som ni i Alliansen tänker er lägga stora summor pengar - hur försvarar ni dessa? All forskning visar att ju mer vägar, desto fler bilar. Men detta är ju ett samband som ni tillsammans med era kollegor i regering och Stockholm väljer att ignorera. Här finns en tydlig skillnad – Miljöpartiet bygger sin politik på forskning och vetenskap. De pengarna som vi vill frigöra från dessa bakåtsträvande satsningar kommer att göra mycket gott för klimatet och för cyklister, kollektivtrafik och gångtrafikanter.

Innan jag slutar för den här gången skulle jag vilja säga något om park och natur. Skrylle Naturum är ett av de mest besökta naturumen i Sverige och en ovärderlig källa för kunskap och utomhuspedagogik. Här lovas det bokstavligen guld och gröna skogar. I det som anges som verksamhetsförändringar för tekniska nämnden på sidan 36 står ”naturum Skrylle blir en viktig satsning för framtiden”. Den framtiden måste ligga lååångt framåt då Alliansen inte lagt nåt guld och därmed blir det inga gröna skogar med den blå budgeten. Vad gör Miljöpartiet? Vi satsar 1 miljon på förbättrat underhåll av parker och lägger i investeringsbudgeten 2,5 miljoner på Skrylle Naturum. Det är en satsning som faktiskt betyder något och som kommer göra skillnad.

Jag efterlyser således mer än bara fina ord utan också verklig politik och satsningar på de visioner, mål och utmaningar som ni själva definierat i Alliansen. Det blir ju som lite pinsamt när vi ska behöva göra det åt er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar