måndag 30 maj 2011

Att fatta obekväma beslut - MP gör Alliansens taxehöjning lite grönare

I kommunfullmäktige i torsdags (den 26 maj 2011) var jag upp och argumenterade för en grönare taxehöjning. Läs mitt anförande och se det via kommunens hemsida nedan. Jag finns 1 h, 32 minuter och 30 sekunder (1.32.30) in i klippet som heter "Hela mötet". Detta var inget lätt beslut men tyvärr nödvändigt. Och, lägg märke till, inte en chipspåse i sikten (förutom från Alliansen såklart).

http://kommunfullmaktige.appspot.com/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige.lund.htm

"Fru ordförande, ledamöter, lundabor!
Från Lund, idéernas stad, kommer många goda idéer – och konstigt vore det ju annars. En av dessa är LundaMats. LundaMats är känt i världen och vi i Lund slår oss gärna för bröstet med det här och många andra goda initiativ på klimat- och trafikområdet. Synd att det alltför ofta stannar vid idé och ibland ett projekt. Införandet av LundaMats har inneburit många klimatvinster och förbättringar inte minst i kollektivtrafiken. Och detta tack vare visioner och politiska mål. Men inte kan det sluta där. Att vi har satt ambitiösa klimatmål i Lund – i just den här salen – betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och rulla tummarna. Inte om vi faktiskt vill nå de där målen. Och just går det åt fel håll, den senaste verksamhets- och resultatrapporten om LundaMats visar att 1) gång- och cykeltrafiken per invånare minskar, 2) motorfordonstrafiken per invånare ökar och 3) – föga förvånande – koldioxidutsläppen från trafiken per invånare ökar.

Detta är ett faktum vi måste göra något åt och vi i Miljöpartiet är som alltid beredda att stå upp för och ta ansvar för de här frågorna. Kollektivtrafiken i Lund är inte tillräckligt bra – det är för långt mellan bussarna, de är sällan i tid, medelhastigheten är för låg och många bilister väljer följaktligen bort dem. Precis som jag påpekat tidigare här i kommunfullmäktige så visar forskning att priset har en mycket mindre påverkan på bilistens vilja att välja bussen istället än vad t.ex. turtäthet och punktlighet är. Och i Lund måste vi få fler bilister att välja bussen och låta bilen stå. Alltså måste turtäthet och punktlighet sättas före priset.

Att bidra till att höja taxorna i kollektivtrafiken är ingenting som vi i Miljöpartiet gör lättvindigt eller ogenomtänkt. Vi vill såklart att alla ska kunna ta bussen och att bussen ska fungera bättre än den gör nu – vara mer pålitlig, gå oftare och ha en högre kapacitet. Medan Alliansen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på sina egna sätt endast vill behålla status quo i Lunds stadsbussar vill vi Miljöpartister som vanligt göra mer. Lundaborna ska inte behöva nöja sig med att saker förvärras eller förblir som de är – de förtjänar något bättre. Det gör också vår jord, invånarna på Maldiverna som dränks medan vi debatterar och allas våra barnbarn. Det kan låta som klyschor, men även sådana är sanna ibland.

Vill vi uppnå målen i LundaMats måste man som politiker våga fatta beslut som kan uppfattas som obekväma eller göra en impopulär. Och taxehöjningar ska fattas av rätt anledning. Alliansen har i KS yrkat på en taxehöjning på 2 kronor från 17 till 19 kronor på det sk. kontantpriset. S och V vill istället låna pengarna. Ingen av dem har i detta läge funderat över om vi kan göra något mer än att behålla kapacitet och kvalitet. Vi i Miljöpartiet vill istället att det som man som bussresenär betalar för ska märkas när man använder sig av kollektivtrafiken. Vi har därför yrkat att ”den av taxehöjningen genererade intäkten ska användas för kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder inom kollektivtrafiken”. Det betyder, kära lundabor, att vi vill göra kollektivtrafiken bättre och att era pengar inte ska stoppas in i något svart hål utan att ni verkligen ska få valuta för dessa.

Det tycker vi är helt rimligt och så sade sig också Alliansen tydligen göra i KS. Synd bara att dessa utlovade kvalitets- och kapacitetshöjande åtgärder inte finns med i ert budgetförslag. Gör inte lundaborna besvikna genom att än en gång svika klimatmålen och LundaMats. Våga ta ansvar för kollektivtrafiken idag och vår gemensamma framtid. Allt annat vore genant. Därför villkorar vi vårt bifall till KS till att kvalitets- och kapacitetsförstärkningen som Alliansen utlovat blir verklighet och inte bara tomt prat."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar