torsdag 16 juni 2011

Anförande 2 i budgetdebatten om tekniska nämnden 2012

Att ställa om transportsystemet så att det blir hållbart är en stor utmaning. Men även om utmaningen är svår, så är det faktiskt i städer och tätorter som vi har den största potentialen.

Miljöpartiet vill under 2012 satsa på förbättrade cykelbanor och fler cykelställ. I år fick Malmö bäst betyg när föreningen Cykelfrämjandet rankade ett antal kommuner, men självklart ska ju cykelstaden Lund ligga etta. En symbolfråga som kan bli viktig är att anlägga en cykel-highway mellan Lund och Malmö. En satsning som de flesta partier verkar tycka är bra men bara Miljöpartiet skulle komma på och våga driva på riktigt. Men vi vill dessutom göra mer än så med förbättrad framkomlighet, vindskydd och bättre underhåll av cykelbanorna i kommunen.

Vi har också uppmärksammat en studie från Handelns utredningsinstitut från Växjö. Växjö har vunnit pris som årets stadskärna, och i studien konstateras att en majoritet av de pengar som spenderas i Växjös stadskärna kommer från konsumenter som gått, cyklat eller tagit kollektivtrafiken. Det finns alltså också kommersiella skäl att satsa på ökad tillgänglighet för dessa transportmedel. Detta tilltalar kanske den borgerliga majoriteten lite extra. Jag upprepar: Det finns alltså också kommersiella skäl att satsa på ökad tillgänglighet för dessa transportmedel

Idag arbetar Lunds kommun med att försöka få bort den underhållskuld som man byggt in sig i. Strategin är att lappa och laga istället för att anamma ett helhetstänk på infrastrukturen. Ett differentierat vägnät kan vara ett sätt att arbeta med problemet effektivt - en fullastad lastbil på 50 ton sliter lika mycket på en väg som 75 000 personbilar. Sluta dalta med den tunga biltrafiken, låt bussarna köra i snabbussfiler och få bort bilarna från stan. På så sätt skulle trafiknätet hålla längre vilket skulle gynna Lundaborna i deras vardag och kommunen ekonomiskt. Frågan är - vågar Alliansen göra något så vågat som att ta ett helhetsgrepp på klimatfrågan och infrastrukturen?

Miljöpartiet vill satsa 2 miljoner om året de närmaste åren på förbättrat underhåll av cykelbanor. Här gäller det att ha ett helhetsperspektiv på trafiklösningar där de som väljer miljösmarta färdmedel premieras - det ska vara enkelt, bekvämt och gå snabbt oavsett om du tar bussen, spårvagnen eller cykeln. Snabbussfiler, snabbcykelbanor och mer rälstrafik är exempel på sådana. Därför väljer vi i Miljöpartiet att lyfta ut de 3,5 respektive 7 miljoner som Alliansen väljer att lägga på gratis kollektivtrafik till den köpstarka gruppen pensionärer 75+ och premiera alla som väljer kollektivt med kapacitets- och kvalitetsförbättringar värda namnet. De pengarna kan t.ex. satsas på utökad turtäthet, bättre busshållplatser och ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Dessutom vill vi utreda fyrvägsspårssatsning till Högevall och möjligheten att införa en pensionärsrabatt i kollektivtrafiken. Detta är mer solidariska satsningar.

Alla i Lund har rätt till en väl fungerande kollektivtrafik och vill vi uppnå klimatmålen och de visioner som är satta för Lund måste vi satsa på kollektivtrafik och cykelvägar. Så enkelt är det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar