fredag 18 juni 2010

Årets greenwashare

Just nu har Miljöförbundet Jordens Vänner en tävling som ska ta fram årets vinnare deras Svenska greenwash-pris. Jag röstade på Fortum för deras fantastiska greenwash-reklam om olivkärnor som bränsle i deras kraftverk. Reklamen är nästan lika bra som Centerns kärnkraftssvek är fasansfullt. Årets greenwash-pris och alla andra pris som syftar till att peka ut dem som gjort störst miljöonytta borde gå till den sittande allians-regeringen allmänhet och Centerpartiet i synnerhet.

Oklart hur många gånger det ska behöva upprepas men jag gör det igen - kärnkraft är INTE klimatsmart, miljövänligt, säkert eller tryggt varken idag eller för framtida generationer. Därför är beslutet som fattades i riksdagen igår ett stort svek mot Sveriges befolkning idag och imorgon. Dessutom är det ett hot mot säkerheten i världen, framtida generationer och mot miljön. Det finns när kärnkraften navelskådas från vaggan till graven inga fördelar med den i jämförelse med förnyelsebar energi. Att kärnkraften nu ska byggas på marknadsmässiga villkor är ingen garanti för någonting. Kärnkraften är dåtidens energiomvandlare och hör inte hemma i framtiden. Sol, vind och vatten är nuet och framtiden, det är energikällor som hör ihop med ett hållbart tänkande och ett samhälle som rör sig inom de naturliga gränser som Jorden sätter. Som Greenpeace så effektfullt visade i veckan är den svenska kärnkraften inte säker – vare sig i sin fysiska manifestation av befintliga reaktorer eller i sin energiomvandlande process inne i reaktorerna. Har Centern och de andra allianspartierna glömt Tjernobyl? I vanliga fall brukar den typen av katastrofer ha något slags inflytande på politiken och hur samhället utformas men tydligen har de borgerliga i Sverige väldigt kort minne. Centerns svek får stå för dem själva och jag kan bara hoppas att detta blev den sista spiken i kistan som de begravt sin miljöprofil i och att deras väljare och alla andra ser att de enda som har en miljöpolitik värd namnet är Miljöpartiet. Det är synd att världen ska behöva utsättas för lägre odds på kärnkraftsrouletten för att Centern och de borgerliga så gärna vill visa hur dåligt inlästa de är på miljöfrågor. Vid en rödgrön seger den 19e september kommer beslutet om ja till nya kärnkraftverk i Sverige att rivas upp och framtiden att respekteras. Det blir svårt att rätta till alla övergrepp alliansen begått mot miljön och naturvården i Sverige sedan 2006 men vi kommer att göra vårt bästa. Kärnkraften var tyvärr bara det översta lagret av greenwash-glasyr alliansen smetat på den pannkaka av s.k. miljöpolitik de har bedrivit sedan de kom till makten. Anti-miljöpolitik är mer passande.

En del av er tänker kanske att kärnkraften är bra för klimatet även om ni är helt med på säkerhetsaspekterna av min argumentering. Kärnkraften är inte, låt mig upprepa – inte (!) klimatneutral! T.ex. är uranbrytning är en mycket energikrävande (och miljövidrig) process liksom byggandet av reaktorerna. I frågan om utfasningen av fossila bränslen måste en sådan ske oavsett om vi vill fortsätta existera på den här planeten. Att ersätta ett ont med ett annat är inte en lösning, snarare att snurra in oss djupare i problematiken. Dessutom är klimatfrågan intimt sammanbunden med andra miljö- och naturfrågor och kan och bör inte vara del i en lösning av dessa. Här krävs ett helhetsgrepp på samhället och hur vi förhåller oss till Jorden. Miljöpartiet erbjuder det helhetsgreppet i sin politik. Centerpartiet anklagade häromveckan Naturskyddsföreningen för att gå Miljöpartiets ärenden. Det påståendet var för det första löjeväckande och säger för det andra väldigt mycket om Centerns inställning till vilka som sitter på kunskap och expertis i miljöfrågor. Miljöpartiet lyssnar och är genuint intresserade av att höra vad den etablerade och kunniga miljörörelsen har att säga, dvs. sådant som faktiskt ger miljönytta. Vi är inte intresserade av greenwashing och behöver inga av CUF:s clownnäsor, Centerns kärnkraftskramande eller Fortum-reklamer för att synas och höras. Miljöpartiet har trovärdighet i miljöfrågorna och lyssnar på andra som har det. Läs gärna mer på Naturskyddsföreningens hemsida om kärnkraft och titta på Maria Wetterstrands anförande i riksdagens kärnkraftsdebatt från igår. Om du fortfarande kan ta Centern på allvar rekommenderar jag en titt på deras ungdomsförbunds hemsida där det tydligt framgår att det enda gröna med dem är deras clownnäsor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar