måndag 14 juni 2010

”Our perception of our environment is inseparable from our involvement in it”

Som ny och stolt grön har jag förmånen att tillhöra ett parti som tar sin utgångspunkt i vetenskapen. Det ekologiska och gröna tänkandet är i grunden ett uttryck för en vetenskapligt belagd fysisk realitet – Jordens slutna ekosystem som vi alla är en del av och måste hålla oss inom. Den gröna ideologin manifesteras i det samhälle som vi nu lever i partipolitiskt i Sverige genom Miljöpartiet de Gröna. Med detta påstår jag inte att det finns vetenskapliga belägg för hela det gröna partiprogrammet. Naturvetenskapen bryr sig ganska lite om solidaritet och fördelningspolitik. Det gör däremot Miljöpartiet och grunden för detta vilar stadigt i den vetenskapliga beskrivning vi har av vårt hem Jorden – detta gör att jag känner en stor trygghet i att gå in i politiken för just De Gröna.

Som ny i partipolitiken kommer jag ge mig själv tid och utrymme att göra nybörjarmisstag och känna mig fram både på den här bloggen och i den mer fysiskt manifesterade verkligheten IRL. Jag ser mycket fram emot kommentarer och synpunkter på mina tankar och annat jag skriver om . Som humanekolog med inriktning på miljö, kultur och utvecklingsfrågor har jag i grunden ett helt tvärvetenskapligt sätt att se på världen som jag också söker applicera i mitt dagliga liv liksom i mitt politiska engagemang. Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds Universitet, står bakom rubrikcitatet. Det beskriver väl den världsbild jag har och som jag anser dela med den gröna parlamentariska rörelse Miljöpartiet de Gröna utgör. Sättet vi ser på vår miljö är oskiljbart från vår delaktighet i den. Vi har en naturvetenskaplig syn på vår miljö och agerar därför utefter de värderingar, styrmedel, målbilder och visioner som socialt passar ihop med denna.

I höstens val står jag på plats 12 som kandidat på Miljöpartiet i Lunds lista till kommunfullmäktige. I den här bloggen kommer jag reflektera på olika sätt – akademiskt, spralligt, grönt (i dubbel bemärkelse), glammigt, färgstarkt, glatt och personligt. Ses snart och kan du inte vänta får du gärna följa mig på Twitter @Emelila.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar