torsdag 24 oktober 2013

Mitt tänkta anförande angående Delårsrapporten på Lunds KF 24/10-2013 *

Ordförande, fullmäktige, lundabor! 

"Det kommer att krävas fler åtgärder än de redan beslutade för att Lund ska kunna nå målet om halvering av växthusgasutsläppen till 2020."
Så står det alltså svart på vitt i brödtexten under målet Att möta det globala miljöhotet. Det kommer att krävas fler åtgärder. Och det är dagens sanning och årets underdrift. 3% har utsläppen av växthusgaser minskat sen 1990. 3%.

Och visst nu säger säkert de styrande partierna att ni har fler åtgärder planerade. Bra. Gott så. Hur har det gått för er hittills? 3%. Jag har sagt det innan och jag säger det igen. Klimatet väntar inte på Lunds kommun. Inga bedömningar om att vi är på god väg att möta det globala miljöhotet baserat på de siffrorna är trovärdiga överhuvudtaget. Och det är synd för det görs mycket bra i Lund. Det är också därför den här diskussionen känns så tråkig att ta om gång på gång. Bara för att det görs mycket bra måste en inte luta sig tillbaka och vara nöjd. Det är ok att säga att vi är inte på väg att möta målet och sen föreslå reella satsningar i ord och framför allt handling för att komma framåt. Vi har inte så många alternativ. Uppvärmningen sker just nu och att inte göra mer är helt enkelt oacceptabelt. Liksom att vara nöjd med 3%. Tjänstepersonerna skriver det svart på vitt. Fler åtgärder behövs för att nå målet.

Tack! 

* Ofta har vi väldigt långa debatter i KF och i den här debatten uppmanade Kommunfullmäktiges ordförande efter en timmes debatt fullmäktige att beakta att det är en delårsrapport. Avkodat betyder det ungefär håll er gärna kort så att vi kan gå vidare. Vi hade många ärenden på listan och ur demokratisynpunkt tycker jag inte att det finns något självändamål i att förlänga debatterna. Vi har ofta en mängd bordlagda ärenden, inte minst medborgarförslag som det ur demokratisynvinkel är otroligt viktigt att behandla. Min kollega Emma Berginger hade också redan lyft klimataspekten i delårsrapporten. Sammantaget gjorde det att jag valde att inte gå upp i talarstolen utan endast publicera anförandet på min blogg. Jag önskar att det fanns tillfällen i KF då fler tänkte som jag. Att tala för att höra sin egen röst upprepa samma budskap gång på gång gynnar inte nödvändigtvis demokratin i Lunds kommun. Eller klimatet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar