torsdag 13 juni 2013

Anförande 2 ang Tekniska nämndens budget på budgetKF 13/6-2013

Vi gillar alla cykling - som transportmedel, rekreationsmöjlighet, frihetssymbol och som fenomen. Lund är ju som bekant rätt bra på det där med cykling men vi från Miljöpartiet är övertygade om att vi kan bli ännu bättre. Vill vi att Lund ska fortsätta ligga i topp när det gäller cykling så kan det vara en bra idé att öka takten. Snabbcykelvägnät för de som vill cykelpendla till arbetet kommer bli ett lyft för Lunds cyklister, det kommer ge minskade utsläpp av växthusgaser och skadliga partiklar, minska trycket på vägnätet och kommer befästa Lunds position som cykelstaden nummer ett. Människor vallfärdar till tex Köpenhamn och Amsterdam för att inspireras av satsningarna på cykelpendling där, och Lund får inte halka efter. Snabbcykelstråk i staden kommer att ge ett cykelnät där fler sorters cyklister får utrymme. De som vill cykla långsamt kan göra det på de vanliga cykelbanorna och de som vill komma till arbetet snabbt och säkert ges möjlighet till det.

Ytterligare en cykelsatsning som kommer spela stor roll för Lundabornas säkerhet är att vi tar itu med underhållet av cykelvägarna. En alldeles för stor andel cyklister skadar sig på våra cykelvägar varje år till följd av bristande underhåll.

Miljöpartiet vill få bukt med detta, något som kommer leda till färre olyckor men också mycket stora samhällsvinster i form av minskade sjukhuskostnader och dylikt. Enligt en rapport från LTH så är de totala kostnaderna för sjukvård och produktionsbortfall i direkt anslutning till olyckstillfället cirka 27 miljoner kronor för de cyklister som skadats i singelolyckor i Skåne under ett år.

Jag behöver inte berätta särskilt mycket för er nu om klimatförändringarna och dess konsekvenser idag och i framtiden. Ni vet vad saken gäller och jag hoppas att ni ska förstå vad som behöver göras nu och i framtiden för att minska utsläppen. För oss betyder det bla att investera i annat än trafikplatser och vägsatsningar som leder till ökade klimatutsläpp. Därför plockar vi bort dessa ur investeringsbudgeten och satsar istället de på cykling och dagvatten. Minskade utsläpp och klimatanpassningsåtgärder. Vill vi klara klimatmålet - oavsett skäl, så måste vi satsa på sådant som skapar hållbara transporter, inte tvärtom. 

Miljöpartiet vill skapa ett bättre, grönare och mänskligare Lund - för Lundabor nu och i framtiden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar