måndag 9 maj 2011

Siste april 2011

En kan säga mycket om Valborg i Lund men en sak är säker. Varje år är det fest i Stadsparken.

Här publicerar jag mitt anförande från kommunfullmäktige i Lunds sammanträde den 8e april där jag pratade för att kommunen skulle ge tekniska nämnden tilläggsanslag för att göra valborgsfirandet bättre och säkrare. I efterhand kan var och en se att det inte var nog. 25 000 människor befann sig i Stadsparken på Valborg och hela 13 ton skräp blev det. Jag tar tacksamt emot förslag på hur firandet ska kunna förbättras till nästa år.

Mitt anförande börjar på 8.15 in i sändningen nedan. Windows media player behövs för att se det. Du hittar det också på kommunens hemsida.
Webbsändning från Lunds kommunfullmäktige 28 april 2011

Anförandet:

"Fru ordförande, ledamöter, lundabor!

Stadsparken fyller 100 år i år. I ett sekel har Stadsparken varit en mötesplats för Lunds invånare och vilket ställe är bättre att fira in våren och ljuset på än just där? Sedan flera år tillbaka äger det som kallas ”Sveriges största spontana fest” år som ett led i den studentikosa och anrika traditionsburna stad Lund är. Till Stadsparken kommer, förutom lundastudenter; ungdomar från Lund och andra delar av Skåne och övriga Sverige, samt barnfamiljer och andra som vill fira denna glädjens och ljusets helg. Stadsparken tillhör alla Lundabor – som rekreationsplats, mötesplats och som festplats. Och vilken bättre anledning att fira finns det än att våren är här? Tidigare år har Stadsparken som ni vet tagit skada av dessa festligheter, vilket är oerhört tråkigt. För oss i Miljöpartiet är det inte bara viktigt utan också självklart att vi fortsätter det arbete som Tekniska Förvaltningen gjort för att göra Valborgsfirandet i Stadsparken till den succé det är. De förbättringar som gjorts de senaste två åren handlar mycket om förebyggande arbete men också att göra Stadsparken mer tillgänglig för alla – studenter såväl som alla andra valborgsfirande lundabor. De extra pengar om 500 000 kr som tekniska nämnden äskar borde finnas med i den budget som förvaltningen har att arbeta med varje år. Tills detta blir verklighet anser jag och Miljöpartiet att kommunfullmäktige bör bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Stadsparken vill och hoppas vi ska fortsätta vara den ultimata mötesplatsen, rekreationsplatsen och dessutom platsen för en årligt återkommande spontan fest i klassisk lundensisk anda – kanske i 100 år till!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar